เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(สาขาเชียงราย,เวียงป่าเป้า)

หางาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(สาขาเชียงราย,เวียงป่าเป้า)

อำเภอเวียงป่าเป้า, จังหวัดเชียงราย – ันดับหนึ่ง br br br ในปี 1996 ด้วยนโยบายเพื่อให้ได้วัตถุดิบต้นทางที่มีคุณภาพ การสร้างงานในชุมชน การเพิ่มศักย-ภาพในการแข่งขัน อีกทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด อันจะส่งผลต่อการขยายตลาดให้ กว้างขวางมากขึ้น จึงสร้างโรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง คือโรงงานชุมพรในภาคใต้สำหรับ การผลิตอาหารทะเลในปี 2528 และโรงงานเชียงใหม่ในภาคเหนือสำหรับการผลิตพืชผัก ผลไม้ กระป๋อง ในปี 2531 โดยมีสาขาย่อยอีกสองแห่งที่อำเภอจุนจังหวัด พะเยา และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย br br br บริษัทฯ มีปณิธา…พิ่มฐานการผลิตอีกหนึ่งแห่งที่อำเภอสำเหร่ และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น br “บริษัทสันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด” ในปี 1958 อีกสามปีต่อมาได้ย้ายการผลิตพร้อมขยายโรงงานไปที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่กว่า 9 ไร่ และพัฒนาผลิดภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดเพิ่มขึ้น อาทิ ผลไม้กระป๋อง อาหารทะเลกระป๋อง ฯลฯ พร้อมๆ กันนั้นได้ส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อสร้างการยอมรับเรื่องคุณภาพของสินค้าภายใต้ตรา “นกพิราบ” ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และจดจำของผู้บริโภคมากขึ้น จนกลุ่มสินค้าผักกาดองกระป๋องมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอ…

7 April 2017 | 10:59 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments