เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(สาขาเชียงราย,พะเยา)

รับสมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(สาขาเชียงราย,พะเยา)

จังหวัดเชียงใหม่ – อบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกแก่เกษตรกร จัดทำติดตาม สำรวจปัญหาและสถานการณ์ด้านปริมาณการเพาะปลูกของเกษตรกร รวมถึงราคาของคู่แข่งขัน ติดตามผลการส่งมอบ สรุปผลการส่งมอบ ประเมิน Supplyier เก็บข้อมูลแปลงทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง สวัสดิการ ประกันสังคม เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตร, เกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. มีความรู้ด้านวิชาการเกษตร การเพาะปลูกพืชเกษตร กา…

9 May 2017 | 10:56 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments