เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(สาขาเชียงราย,พะเยา)

สมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(สาขาเชียงราย,พะเยา)

จังหวัดเชียงใหม่ – 1.อบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกแก่เกษตรกร 2.จัดทำติดตาม สำรวจปัญหาและสถานการณ์ด้านปริมาณการเพาะปลูกของเกษตรกร รวมถึงราคาของคู่แข่งขัน 3.ติดตามผลการส่งมอบ สรุปผลการส่งมอบ ประเมิน Supplyier 4.เก็บข้อมูลแปลงทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง สวัสดิการ ประกันสังคม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(สาขาเชียงราย,พะเยา) เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตร, เกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. มีความรู้ด…

26 May 2017 | 10:37 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments