เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมองค์กร

รับสมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมองค์กร

กรุงเทพฯ – งการ งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ: อายุ 26 – 30 ปี (ไม่จำกัดเพศ) จบการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือสูงกว่า ในคณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น บริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ ฯลฯ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน สื่อสารองค์กร การจัด event อย่างน้อย 3 ปี มีความรู้และทักษะการบริหารจัดการโครงการ มีทักษะด้านการออกแบบ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ รวมถึงการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สถ…านที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร หากคุณสนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ส่งจดหมายสมัครงาน, ประวัติ (resume) และ หลักฐานการที่จำเป็นเพื่อประกอบการสมัคร มาที่ phetcharat.t@tsdf.or.th มูลนิธิมั่นพัฒนา เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02 787 7951 โทรสาร. 02 787 7958 www.tsdf.or.th…

18 August 2017 | 7:51 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments