เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร

รับสมัครงาน งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร

จังหวัดสกลนคร – ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ที่อยู่/ที่ตั้ง :: 173 ถ.ราชสีมา แขวงดุสิตเขตดุสิต 2 10300 กรุงเทพฯ 10300 ผลิตภัณฑ์หลัก :: ผลไม้แปรรูป โทรศัพท์ :: 0-2628-9100-8 โทรสาร :: 0-2628-9109 Website :: E-mail :: ข้อมูลบริษัท :: เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร Post Date : พฤ. 24 กันยายน 2558 ประเภทตำแหน่งงาน :: เกษตร/สัตวบาล/ประมง/ธรณีวิทยา ประเภทอุตสาหกรรม :: อาหาร จำนวน :: 1 อัตรา หน้าที่การทำงาน :: Responsibilities ติดตามและสำรวจพื้นที่ปลูกพืชที่บริษัทต้องการ สร้างความเชื่อมั่นให้เกษตร ควบคุมและกำก…าสตร์ หรือ พืชไร่ / วิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สถานที่ปฏิบัติงาน :: สกลนคร เพศ :: ผู้ชาย อายุ :: 22-35 ปี ประภทการจ้าง :: งานประจำ (รายเดือน) อัตราค่าจ้าง :: ตามโครงสร้างบริษัท ระยะเวลาการประกาศ :: รับสมัครงาน : 24 กันยายน 2558 – 24 ธันวาคม 2558 สวัสดิการ :: ตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ ค่าสมรส อื่นๆ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต…

26 September 2015 | 7:26 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments