เจ้าหน้าที่ส่งเสริม-เพิ่มผลผลิตอ้อย รับวุฒิ ป.ตรี/ปวส (พื้นที่อีสานตอนล่ง)

หางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริม-เพิ่มผลผลิตอ้อย รับวุฒิ ป.ตรี/ปวส (พื้นที่อีสานตอนล่ง)

ตำบลกาฬสินธุ์, อำเภอเมืองกาฬสินธ์, จังหวัดกาฬสินธุ์ – านที่ประจำโรงงาน มีสวัสดิการบ้านพัก และอาหาร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ส่งเสริม-เพิ่มผลผลิตอ้อย รับวุฒิ ป.ตรี/ปวส (พื้นที่อีสานตอนล่ง) รายละเอียดของงาน – งานส่งเสริมการปลูกอ้อย การจ่ายปัจจัยส่งเสริม – งานเพิ่มผลผลิตอ้อย และการบำรุงตออ้อย สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร การศึกษา ป.ตรี / ปวส. สาขา เกษตร , พืชไร่ , พืชสาวน , พืชศาสตร์ , เทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยว…กลุ่มมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และธุรกิจต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนาน ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของกลุ่มผู้บริหาร ทำให้กลุ่มมิตรผลในวันนี้ เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 50 ปี พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ กลุ่มมิตรผลได้ขยายฐานการผลิตเข้าไปสู่ประเทศจีน โดยในปี พ.ศ. 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีใน…

8 May 2017 | 10:52 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments