เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ประจำจังหวัดนครปฐม

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ประจำจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม – ามสำเร็จพร้อมกับเรา …ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่ ส ถ า น ที่ ทำ ง า น แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข ค รั บ ! #ธุรกิจในกลุ่มตะนาวศรี 1.บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด จ.นนทบุรี (สำนักงานใหญ่-ศูนย์กระจายสินค้า) 2.บริษัท เอเชี่ยน ที จำกัด กทม. (ธุรกิจร้านอาหาร) 3.บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานชำแหละไก่สด) 4.บริษัท ที ลีดดิ้ง ฟู้ด จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร) 5.บริษัท ทีแล็บ จำกัด (วิเคราะห์และวิจัย) สวัสดิการ วันหยุดประจำปี และตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วันต่อปี วันหยุดพักผ…งตำแหน่ง) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ประจำจังหวัดนครปฐม รายละเอียดของงาน – เป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์ เชื้อจุลินทรีย์ TPC, Coliform, E.coli, Staphylocoocus aureus, Enterococci, Salmonella spp. และ Listeria monocytogenes ด้วยวิธีพื้นฐานตามมาตรฐาน BAM, AOAC หรือ ISO – เป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์ Lab Molecular และการเพิ่มปริมาณขึ้นของ DNA ด้วยเทคนิค PCR – เป็นผู้ช่วยในการจัดทำระบบ ISO 17025 สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อัตรา 2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร…

14 September 2015 | 10:48 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments