เจ้าหน้าที่ออกแบบโครงสร้าง ( Design Structure ) ประจำที่บ.เคเอสบี ใกล้The Nine

สมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ออกแบบโครงสร้าง ( Design Structure ) ประจำที่บ.เคเอสบี ใกล้The Nine

บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) – ไทย – ้าในการพัฒนาแบบร่วมกัน – ควบคุมและปรับปรุงงานออกแบบโครงสร้าง และงานระบบสุขาภิบาลให้ได้ตามมาตรฐานของAP – เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างที่จำเป็นเพื่อให้ทีมนำไปปฏิบัติในโครงการ รวมทั้งควบคุมต้นทุนการออกแบบก่อสร้างของ โครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ – เสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหาหรือให้การสนับสนุนเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ คุณสมบัติ: – ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึนไป (มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า10ปี) – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรโยธา(มีใบประกอบวิชา…ชีพ) – สามารถทำโปรแกรม Present 3d max / Illustrator / Photoshop / Auto cad (หากสามารถทำโปรแกรมอื่นนอกเหนือจากนี้ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) – มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย – ตรงต่อเวลาและสามารถส่งงานได้ตามเวลาที่ตกลง – มีทักษะในการออกแบบ/ ตรวจสอบและคอมเม้นแบบ/ sketch แบบงานสถาปัตยกรรม – สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความยืดหยุ่น…

17 August 2016 | 6:26 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments