เจ้าหน้าที่อาคาร

หางาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่อาคาร

วัฒนา, กรุงเทพฯ – คลองเตย, กรุงเทพฯ – ดรถ ตรวจสอบการบันทึกรายงานประจำวันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตระเตรียมรายการข้อมูลของผู้เช่า / เจ้าของร่วม การสาธารณูปโภค และการประสานงานกับเจ้าของร่วมและผู้เช่า การกำกับดูแลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และการประกาศต่าง ๆ ระหว่าง เจ้าของ / การจัดการอาคาร เจ้าของร่วม /ผู้เช่า / ผู้พักอาศัย การจัดเตรียมรายการการทำงานสำหรับการบำรุงรักษาด้านวิศวกรรม การจัดเตรียมการยืมและการคืนอุปกรณ์ด้านวิศวกรรม รับผิดชอบการบริการด้านไปรษณีย์ การจัดเตรียมรายงานประจำเดือน งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัต…ิผู้สมัคร 1. เพศชายอายุ25ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป 3. อัธยาศัยดี เป็นคนรอบคอบ ตรงต่อเวลา 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ด้านดูแลอาคาร งานซ่อมบำรุงสำนักงานหรือคอนโด 5. สามารถพูด อ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 6. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน คลองเตย , วัฒนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพ กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม ลาพักร้อน 10 วัน สูงสุด 20วัน ลาประกอบพิธีศพพ่อแม่ พี่น้อง สาม…

27 August 2016 | 4:12 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments