เจ้าหน้าที่อาวุโสประจำหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่อาวุโสประจำหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ

ตำบลบางปู, อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ – Organization : SOS Children’s Villages Thailand Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Date : 11 Apr 2018 View : 1215 Deadline : 11 / May / 2018 เจ้าหน้าที่อาวุโสประจำหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป มีครอบครัว มีประสบการณ์ในการบริหารงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็ก มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถมานอนค้างที่หมู่บ้านเด็กฯ ได้ อย่างน้อยเดือนละ 7 วัน มีความตั้งใจที่จะทำงานกับองค์กรในระยะยาว มีทักษะการเป็นผู้นำ… การติดต่อสื่อสาร การวางแผน การจัดองค์กร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาได้ดี มีทัศนคติในเชิงบวก มีความอดทน ซื่อสัตย์สุจริต Assistant Village Director in SOS Children’s Villages Thailand Male / Female, Married 35 – 45 year olds Experience in a non-profit organization and international environment is preferable Proficiency in English communication and computer literacy (Word, Excel, PowerPoint) Long-term commitment to work with us Strong leadership, planning & organizational as well as problem…

20 June 2018 | 7:38 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments