เจ้าหน้าที่อำนวยการ(ธุรการ)ประจำสีลม

หางาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่อำนวยการ(ธุรการ)ประจำสีลม

กรุงเทพฯ – ำนักงานใหญ่ และโครงการ 10.ตั้งเบิกจ่ายร้านค้า ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร 11. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ชาย-หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหา,การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในงานธุรกิจก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปี 4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ติดต่อประสานงานได้ดี 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ประกันสังคม -กอ…1.อำนวยความสะดวก ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ เครื่องมือ ห้องประชุม แสงสว่าง เครื่องถ่ายเอกสาร ให้พร้อมใช้งาน 2.จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานให้เพียงพอกับความต้องการของพนักงานใน สำนักงานใหญ่ 3.จัดบอร์ดสำหรับติดประกาศ คำสัง และข่าวประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ 4.ควบคุมเอกสารให้เป็นไปตามระบบ ISO 5.ต่อภาษีรถยนต์ 6.ติดต่อ/ต่อรอง Suplier ซื้อวัสดุสำนักงาน 7.ต่อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ทรัพย์สิน และโกดัง 8.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. และแม่บ้านประจำสำนักงานใหญ่ 9.รับวางบิลร้านค้าทั้งส…

17 April 2016 | 5:14 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments