เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน (ประจำสนามบินนครราชสีมา)

งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน (ประจำสนามบินนครราชสีมา)

จังหวัดนครราชสีมา – ัสดิการเพื่อการอุปสมบท 11. เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด,ค่าที่พักต่างจังหวัด ,ค่าพาหนะเดินทาง ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน (ประจำสนามบินนครราชสีมา) รายละเอียดของงาน 1. ตรวจสอบการจัดตารางบิน ตรวจสอบตารางบินของการจัดบินประจำวัน พร้อมทั้งแจ้งการขึ้นลงของเครื่องบิน 2. ตรวจสอบสภาพอากาศ ติดต่อกับอากาศยานในเส้นทางบิน ระหว่างท่าอากาศยาน รายงานสภาพอากาศอย่างแม่นยำ และถูกต้อง 3. Flight Monitor คอยให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่นักบิน เช่น การเปลี่ยนสนามบินปลายทาง,การเปลี่ยนแผนการบิน เป็นต้น 4. บันทึกแ…ละรวมรวม รวมรวมข้อมูลชั่วโมงการบินของครู ศิษย์การบิน และเครื่องบิน 5. จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ จัดหมวดหมู่เอกสาร , บันทึกเอกสารอย่างเป็นระบบ สถานที่ปฏิบัติงาน สนามบินนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป จบการศึกษาด้านธุรกิจการบินจะรับพิจารณเป็นพิเศษ มีทักษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบในการทำงาน สามารถสื่อส…

21 February 2016 | 11:53 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments