เจ้าหน้าที่เกษตร

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่เกษตร

จังหวัดหนองบัวลำภู – บริษัท หมูณัฐ จำกัด เปิดตัวธุรกิจในปี 2555 ที่จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นโรงชำแหละและตัดแต่งเนื้อสุกรมาตรฐาน ได้รับใบอนุญาตถูกต้องจากกรมปศุสัตว์ และใบรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โดยสุกรขุนที่นำมาตัดแต่งเป็นสุกรที่ผลิตและเลี้ยงเองโดย บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม ทำให้มั่นใจได้ ในเรื่องการควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ฟาร์ม มุ่งมั่นคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิต ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์จากพีแอนด์เจ มีท โปรดักส์ จะไม่แตะสัมผัสพื้น โดยใช้ระบบลอกราวแขวน ผ่านขั้นตอนการบ่มซาก และกักเก็บในห้อง…การปลูกกล้วย – ควบคุมและหาแนาวทางการแก้ไขปัญหาหากต้นกล้วยเกิดโรค หรือมีแมลงศัตรูพืช สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายเท่านั้น อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส./ ปริญญาตรี ทางสายเกษตร เช่น เกษตรพืชไร่ พืชสวน เทคโนโลยีทางการเกษตร เป็นต้น มีใจรักงานเกษตร สู้งานหนัก อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการปลูกพืช ปลูกกล้วย…

4 October 2015 | 10:19 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments