เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม (Data Collection Officer)

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม (Data Collection Officer)

ไทย – ยน พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน มูลนิธิฯได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าด้วยการจดทะเบียนองค์กรเอกชนพ.ศ. 2552 มูลนิธิฯ มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม (Data Collection Officer) จำนวน 1 ตำแหน่ง (แบบประจำ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน แพร่ พะเยา และแม่ฮ่องสอน (ประจำสำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่) หน้าที่ความรับผิดชอบ เก็บข…เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม (Data Collection Officer) มูลนิธิเพื่ออิสรภาพรับสมัคร เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม (Data Collection Officer) มูลนิธิเพื่ออิสรภาพ หรือ The Exodus Road คือองค์กรไม่แสวงกำไร ทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพื้นที่ทำงานในภูมิภาคเอเชีย ทั้งอินเดีย อาเซียนรวมถึงประเทศไทย สำหรับประเทศไทยนั้นเราได้ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องการและปราบปรามการค้ามนุษย์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 และได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิในเดือนมิถุนา…

25 February 2018 | 6:34 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments