เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำSite สระบุรี , ปทุมธานี, ลาดกระบัง, บางปู)

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำSite สระบุรี , ปทุมธานี, ลาดกระบัง, บางปู)

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด – จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพฯ – ้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มศักยภาพในการประมูลงานและรับงานมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท และจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดนี้เอง ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนก่อสร้างโรงงานสาขา 3 ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตประกอบพร้อมติดตั้ง โครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูป และโครง PEB นอกจากนี้ยังได้ลงทุนเครื่องจักรทันสมัยที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงในการแปรรูปเหล็กเส้น (Cut and Bend) เพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงยังได้จัดตั้งโรงงาน…แห่งใหม่ สาขา 2 เพื่อขยายฐานและกำลังการผลิต ซึ่งโรงงานดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำSite สระบุรี , ปทุมธานี, ลาดกระบัง, บางปู) เขียนแบบงานโครงสร้าง และงานสถาปัตย์เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง จัดเตรียมงานออกแบบผังโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน ประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากแบบผังโครงการต่างๆ จัดทำแบบ AS-BUILT SHOP DRAWING แต่ละโครงการ ปฏิบัติงาน ตามนโยบายคุณภาพ และควบคุมดูแล แก้ปัญหาภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญช…

5 March 2017 | 4:04 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments