เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์(กรุงเทพ/ลพบุรี/พระประแดง/ปราจีนบุรี)

งาน งานว่าง เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์(กรุงเทพ/ลพบุรี/พระประแดง/ปราจีนบุรี)

กรุงเทพฯ – อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ – ากรมนุษย์(กรุงเทพ/ลพบุรี/พระประแดง/ปราจีนบุรี) รายละเอียดของงาน – ศึกษาธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ระบบ PM และทบทวน KPI ของหน่วยงานต่างๆ – ทบทวนและจัดทำ Standard KPI ให้กับพนักงาน G2 up – จัดทำ Workshop Goal Setting and Goal Alignment ให้กับ Tier 1-3ร่วมกับฝ่าย OD – จัดทำ Goal Setting and Goal Alignment Chart – ติดตามพนักงานจัดทำเป้าหมายตามกระบวนการในระบบ PM online – เป็นวิทยากรในการสอนหลักสูตร “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” – ติดตามการประเมินศักยภาพพนักงานในระบบ PE – จัดทำ Workshop การทำ IDP ขอ…ง Talent – ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนารูปแบบต่างๆ ให้กับ Talent (Training, Scholarship, Coaching, Training, Job Rotation, Job Assignment, Self-Learning) – ติดตามความคืบหน้า IDP และการทำโครงการที่ได้รับมอบหมายของ Talent และสรุปผลทุก 3 เดือน – ศึกษากระบวนการ Career Management และทบทวน Career path – จัด Workshop Career Planing (หัวหน้าและพนักงาน) – จัด Workshop ประเมิน Gap of Competency ของกลุ่ม Sales & MKT & Other – ออกแบบระบบการพัฒนา Accreditation Program ตาม Career path – ดำเนินการพัฒน…

10 May 2017 | 10:33 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments