เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ (ปฏิบัติงานที่สาขานครปฐม)

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ (ปฏิบัติงานที่สาขานครปฐม)

จังหวัดนครปฐม – รับบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อร่วมเติบโต ก้าวหน้าไปพร้อมกับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต สวัสดิการ – แบบฟอร์มพนักงาน – ค่าตำแหน่ง – ค่าวิชาชีพ – ค่า KPI – เงินจูงใจพิเศษ – ปรับเงินเดือนประจำปี – โบนัสประจำปี – ท่องเที่ยวประจำปี – สวัสดิการต่างๆ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและลักษณะการทำงาน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ (ปฏิบัติงานที่สาขานครปฐม) รายละเอียดของงาน – ประเมินราคาค่าจัดส่งสินค้า โดยวิธีการต่างๆ – คัดแยกสินค้าออกตามภาค – จังหวัดต่างๆ ให้ถูกต้อง – ตรวจนับจำนวนสินค้าที่จัดส่งให้ตร…งกับที่ลูกค้าจัดส่ง – ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและที่อยู่ปลายทางให้ตรงกับที่ลูกค้าจัดส่ง – ประสานงานกับคลังสินค้าในการจัดเตรียมสินค้าขึ้นรถเพื่อจัดส่ง – ขนย้าย คัดแยก และนับจำนวนสินค้าให้ถูกต้อง สถานที่ปฏิบัติงาน (อยู่ตรงข้ามกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม) ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการด้านคลังสินค้า วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีคว…

4 October 2015 | 10:20 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments