เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด(มหาชน) – กรุงเทพฯ – บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด(มหาชน) บมจ. สหมิตรถังแก๊ส ผู้ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลก บริษัทฯเป็นผู้ผลิตถังแก๊สทนแรงดันต่ำที่ได้รับการรับรองงมาตรฐานระบบบคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็นรายแรกของประเทศไทย ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากประเทศต่างๆ รวมทั้งได้รับการยอมรับในคุณภาพจากลูกค้าในประเทศต่างๆ มากกว่า 80 ประเทศ ทั่วโลก มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้าง…สรรค์ รักความก้าวหน้า และมีความกระตือรือร้น เพื่อร่วมงาน และรองรับการขยายธุรกิจ เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ ดูแลติดตั้งระบบ / upgrade ระบบ SAP บนระบบ Windows /Unix, SQL /Oracle ดูแลและรวบรวมฐานข้อมูล ในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด บำรุงรักษา และปรับแต่ง ระบบฐานข้อมูลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และถูกต้องปลอดภัย สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลควบคุมระบบการสำรอง / กู้ข้อมูลในฐานข้อมูลของบริษัททั้งหมด ทำการสำรอง / กู้ข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วน จัดเก็บ และรักษาข้อมูลที่ได้สำรองไว้ให้เหมาะสม ปล…

24 December 2015 | 8:32 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments