เจ้าหน้าที่เทคโนโนโลยีสารสนเทศ(IT) ประจำ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

งาน งานว่าง เจ้าหน้าที่เทคโนโนโลยีสารสนเทศ(IT) ประจำ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด – จังหวัดปทุมธานี – ้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มศักยภาพในการประมูลงานและรับงานมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท และจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดนี้เอง ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนก่อสร้างโรงงานสาขา 3 ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตประกอบพร้อมติดตั้ง โครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูป และโครง PEB นอกจากนี้ยังได้ลงทุนเครื่องจักรทันสมัยที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงในการแปรรูปเหล็กเส้น (Cut and Bend) เพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงยังได้จัดตั้งโรงงาน…แห่งใหม่ สาขา 2 เพื่อขยายฐานและกำลังการผลิต ซึ่งโรงงานดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่เทคโนโนโลยีสารสนเทศ(IT) ประจำ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี – ดูแลระบบเครือข่าย เช่น แก้ไขปัญหาเครือข่ายสัญญาณคอมพิวเตอร์ เดินสาย Lan ใหม่ หรือ โยกย้ายคอมพิวเตอร์ – ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม -ดำเนินการซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ – พัฒนาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท – สำรองข้อมูลตามความเหมาะสม – ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา อัตรา : 1 เงินเดือน : ตา…

24 June 2017 | 4:01 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments