เจ้าหน้าที่เผยแพร่และจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่เผยแพร่และจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี

ไทย – บก.ไทยเอ็นจีโอ คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งที่รับสมัคร คุณสมบัติ ค่าตอบแทน / สวัสดิการ เจ้าหน้าที่เผยแพร่และจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม อายุไม่เกิน30 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีทักษะด้านการสื่อสาร (โดยเฉพาะการพูดและนำกิจกรรมต่อสาธารณะ) มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีบุคลิกเป็นผู้นำ สามารถปฏิบัติงานตามลำพังได้ สา…

19 August 2015 | 6:01 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments