เจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตอาวุโส

รับสมัครงาน งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตอาวุโส

ไทย – รนัด แสดงว่าคุณสมบัติยังไม่ผ่าน) ในกรณีที่ไปสมัครที่งานนัดพบแรงงานจังหวัดต่างๆ หรือสำนักงานจัดหางาน ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่โทรไปนัด สามารถนำใบสมัครที่ปริ้นท์ไว้แล้ว walk in เข้าไปสัมภาษณ์ได้เลย 3) Walkin Interview (มากรอกใบสมัครที่สำนักงานใหญ่ได้เลย) พร้อมเอกสารประกอบในการสมัครงานดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุ) 1 ชุด – ใบรายงานผลการศึกษา หรือ transcript ตัวจริงเท่านั้น หรือ ใบปริญญาบัตร ตัวจริง อย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อยืนยันว่า จบจริง (นำ…มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเท่านั้น) ในกรณีที่ยังไม่จบการศึกษา(สภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติจบ ไม่สามารถสมัครได้) – สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด – ใบเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ สด.8 , สด. 9 , ใบ สด. 43 – ใบผ่านงาน เฉพาะผู้ที่เคยทำงานมาเท่านั้น บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ A ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 02-168-3377, 02-168-3388 ต่อ 266, 268 Fax: 02-168-3379, 02-168-3389 WebSite:…

29 October 2015 | 8:56 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments