เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (ภูหลวง เลย)

รับสมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (ภูหลวง เลย)

อำเภอภูหลวง, จังหวัดเลย – น้ำตาลมิตรผล จำกัด ที่อยู่/ที่ตั้ง :: ชั้น 3 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 2 10110 กรุงเทพฯ 10110 ผลิตภัณฑ์หลัก :: น้ำตาล โทรศัพท์ :: 0-2656-8488 โทรสาร :: 0-2656-8504 Website :: E-mail :: ข้อมูลบริษัท :: เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (ภูหลวง เลย) Post Date : 5 ก.พ. 59 ประเภทตำแหน่งงาน :: เกษตร/สัตวบาล/ประมง/ธรณีวิทยา ประเภทอุตสาหกรรม :: น้ำตาล จำนวน :: 1 อัตรา หน้าที่การทำงาน :: Responsibilities – ติดตามการดำเนินการในพื้นที่ และสรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่เข…้ามา พร้อมทั้งผลักดันแนวทางแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรม – กลุ่มเป้าหมายเป็นชาวไร่ที่ช่วยเหลือตัวเอง ขนาดกลางและขนาดเล็ก จัดหารับเหมาเข้าดำเนินการ หมู่บ้านเพิ่มผลผลิต คุณสมบัติ / :: ความสามารถพิเศษ – อายุ 25-35 ปี – มีประสบการณ์งานส่งเสริมอย่างน้อย 2 ปี – มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้ วุฒิการศึกษา :: ปริญญาตรี คณะที่จบการศึกษา :: เกษตร สาขาวิชาชีพ :: ที่จบการศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน :: เลย เพศ :: ผู้ชาย อายุ :: 22-35 ปี ประภทการจ้าง :: งานประจำ (รายเดือน) อัตราค่าจ้าง :: ไม…

20 April 2016 | 4:19 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments