เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR (ประจำอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา) ***ด่วนมาก

หางาน งานว่าง เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR (ประจำอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา) ***ด่วนมาก

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. – จังหวัดนครราชสีมา – น้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR (ประจำอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา) ***ด่วนมาก*** 1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ตามที่นัดมอบหมาย 2.Survey ลูกค้าทีไม่สามารถติดต่อได้ 3.ตัด Pending และ INPUT ยอดที่ลูกค้าจ่ายเข้ามาทุกวัน 4.เจรจาต่อรองให้ลูกค้าชำระหนี้ อัตรา : 2 เงินเดือน : 14,000++ สวัสดิการ : -ประกันสังคม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ปรับเงินเดือน / ตำแหน่ง ประจำปี -ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก 8,000-10,000 บาท / ปี กรณีผู้ป่วยใน 20,000 บาท / ครั้ง -ค่าทันตกรรม 1,000 – 2,500 บาท ตามตำแหน่ง…. ชำนาญเส้นทาง-ในพื้นที่ในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี 8. มีประกันภัยอุบัติเหตุให้ 9. มีที่พัก อำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมาพิจารณาเป็นพิเศษ หมายเหตุ : สวัสดิการ: ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลิ้ยงชีพ , ค่ารักษาพยาบาล , สวัสดิการพนักงานมีบุตร , ของขวัญแต่งงาน , กระเช้าเยี่ยมใข้พนักงาน , เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ , วันหยุดพักผ่อนประจำปี , โบนัส , เบี้ยขยัน เป็นต้น สถานที่ปฏิบัติงาน : พื้นที่ อำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา จังหวัด : นครราชสีมา วิธีการรับสมัครงาน : -สมัครผ่านทาง jobth -ส…

20 July 2018 | 3:59 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments