เจ้าหน้าที่เลขานุการฝ่ายกฎหมาย

สมัครงาน งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่เลขานุการฝ่ายกฎหมาย

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด – ดุสิต, กรุงเทพฯ – บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โครงการหลวงอาหารสำเร็จรูป) เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เทเวศร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ “ดอยคำ” เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม…ิธีการรับสมัครงาน 1.สมัครผ่าน JobTH 2.ส่งประวัติมาทาง Email : hr_doikham@hotmail.com 3.ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่ของบริษัท 4.โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 02-656-6992 ต่อ 311 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ติดต่อ : คุณรัตนา กิจจรูญ 117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ :02-656-6992 ต่อ 311 Fax : 02-656-6991…

12 September 2015 | 7:44 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments