เจ้าหน้าที่เวรเปล(โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช(ชลบุรี) จุฬารัตน์ 304 ปราจีน , จุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ,จุฬารัตน์ระยอง, โรงพยาบาลผู้สูงอายุลาดกระบัง ด่วนมาก,รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่เวรเปล(โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช(ชลบุรี) จุฬารัตน์ 304 ปราจีน , จุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ,จุฬารัตน์ระยอง, โรงพยาบาลผู้สูงอายุลาดกระบัง ด่วนมาก,รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

จังหวัดสมุทรปราการ – กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group ) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ชั้น 2 อาคาร C เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำขนาด 100 เตียง อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ มีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขามีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเป็นโรงพยาบาลเอกชนในสมุทรปราการที่ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งทางเลือกโดยใช้เครื่อง Hifu และศูนย์รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้ผ่านการตรวจคุณภาพโรงพยาบาล HA และ JCI เจ้าหน้าที่เวรเปล(โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช(ชลบุรี) จุฬารัตน์ 304 ปราจีน , จุฬารัตน์ 1… สุวรรณภูมิ,จุฬารัตน์ระยอง, โรงพยาบาลผู้สูงอายุลาดกระบัง ด่วนมาก,รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา – ให้บริการผู้ป่วยและเข็นรถนั่ง,รถนอนให้ผู้ป่วย – เคลื่อนย้ายผู้ป่วย – ออกหน่วยกู้ชีพนอกสถานที่ อัตรา : 17 อัตรา เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ : โบนัส/ปรับเงินประจำปี,ค่าที่พัก(พยาบาลที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด,เบี้ยขยัน, ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง, ตรวจร่างกายประจำปี, สิทธิพิเศษในการกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาหารสงเคราะห์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โครงการสะสมทรัพย์เพื่อการเกษียณอายุสำหรับพนักง…

5 October 2018 | 6:38 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments