เจ้าหน้าที่แนะนำบัตรเครดิต First Choice Visa Card (ประจำ สาขา บิ๊กซี ลำปาง)

รับสมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่แนะนำบัตรเครดิต First Choice Visa Card (ประจำ สาขา บิ๊กซี ลำปาง)

Ayudhya Capital Services Company Limited – จังหวัดลำปาง – ะจำ สาขา บิ๊กซี ลำปาง) 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 14 ก.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : 13,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1) แนะนำ ชักชวน รวบรวม จัดเตรียมและตรวจเอกสารการสมัคร พร้อมเอกสาร ประกอบการสมัครสินเชี่อ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ คาร์ด และสินเชื่อบัตรเครดิต เฟิรส์ช้อยส์ วีซ่า คาร์ด จากลูกค้าใหม่ 2) เป็นผู้ให้ความสะดวก รวบรวม จัดเตรียมเอกสารในการทาคำขอสินเชื่อให้กับ สมาชิกบัตรสินเชื่อบัตรเครดิต กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และ/หรือสินเชื่อกรุงศ…รี เฟิร์สช้อยส์ คาร์ด เมื่อมาใช้บริการในห้าง ในการซื้อสินค้า 3) เป็นผู้แจ้งรายการส่งเสริมการขายให้แก่สมาชิกสินเชื่อ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ คาร์ดและสินเชื่อบัตรเครดิต เฟิรส์ช้อยส์ วีซ่า คาร์ด เพื่อกระตุ้น หรือส่งเสริมให้สมาชิก ดังกล่าวใช้สินเชื่อ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ คาร์ด และสินเชื่อบัตรเครดิต เฟิรส์ช้อยส์ วีซ่า คาร์ด 4) เป็นผู้ประสานงาน แจ้งรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย กระตุ้นให้ร้านค้า หรือ ตัวแทนร่วมค้าของบริษัท ในการส่งเสริมให้เกิดยอดการใช้สินเชื่อเฟิร์สช้อยส์ ในร้านค้าต่างๆ 5) นำเสนอขายบัตร…

15 September 2015 | 10:35 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments