เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต (ตาก-แม่สอด)

หางาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต (ตาก-แม่สอด)

จังหวัดตาก – รรลุเป้าหมายทางธุรกิจ วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และระเบียบที่ธนาคารกำหนด รับชำระหนี้จากลูกค้าถึงสถานประกอบการตามเวลาที่นัดหมาย และติดตามให้ลูกค้ามาชำระหนี้ตามกำหนดเวลา ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าในความดูแล (Portfolio) เพื่อการให้บริการที่ดี และประเมินความเสี่ยงของลูกค้า การทำงานจะออกไปพบลูกค้าที่สถานประกอบการของลูกค้าเป็นหลัก สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : – ทำงานงานสัปดาห์ละ 5 วัน – ค่าต…

2 October 2016 | 10:57 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments