เจ้าหน้าที่แนะแนว/อาจารย์แนะแนว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ด่วนๆๆๆๆๆ

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่แนะแนว/อาจารย์แนะแนว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ด่วนๆๆๆๆๆ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ – กรุงเทพฯ – มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก’มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก เจ้าหน้าที่แนะแนว/อาจารย์แนะแนว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ด่วน ไม่ระบุ ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 03 ก.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : , เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ทำหหน้าที่ในการแนะแนวการศึกษาตามพื้นที่ที่รับผิดช…อบคือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 2.จบปริญญาตรี ทุกสาขา 3.มีรถยนต์ส่วนตัว (เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ออกแนะแนวการศึกษา) สนใจติดต่อแผนกบุคคล โทร . 087-329-5504 สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : ประกันสังคม,ประกันอุบัติเหต,ทุนการศึกษา,ยูนิฟอร์ม,ค่าน้ำมัน,ค่าที่พัก ฯลฯ คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1.ทำหหน้าที่ในการแนะแนวการศึกษาตามพื้นที่ที่รับผิดชอบคือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 2.จบปริญญ…

4 September 2015 | 10:07 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments