เจ้าหน้าที่แปลภาษาจีน – ไทย และไทย – จีน

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่แปลภาษาจีน – ไทย และไทย – จีน

บริษัท เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล จำกัด – ไทย – บริษัท เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล จำกัด ให้บริการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญา วิถีธรรมชาติ เสริมสร้างพลังชีวิต ให้มีสุขภาพดี มีความราบรื่นและประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แปลภาษาจีน – ไทย และไทย – จีน อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามตกลง ลักษณะงาน : 1. แปลเอกสารภาษาจีนเป็นภาษาไทย 2. แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีน 3.สามารถจับใจความเนื้อหาและถ่ายทอดด้วยวาจา คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 3. มีความละเอียด…รอบคอบ สามารถพิมพ์ภาษาไทยและภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง 4. มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และช่วยเหลือสังคม 5. สามารถทำงานได้หลายด้าน (multi-tasking) มีความคล่องแคล่ว 6. สามารถทำงานเป็นกับส่วนรวมและรายบุคคลได้ 7. สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต อีเมล์ Microsoft Office และคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 8. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาจีนได้เป็นอย่างดี สวัสดิการ : ประกันสังคม สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงานที่สำนักงาน หรือศูนย์ฝึกอบรม ตามที่ได้รับมอบหมาย จังหวัด : กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา วิธ…

17 December 2015 | 5:15 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments