เจ้าหน้าที่แปลภาษา ไทย – ญี่ปุ่น

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่แปลภาษา ไทย – ญี่ปุ่น

บริษัท ไทยเส็ง เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – จังหวัดสมุทรปราการ – บริษัท ไทยเส็ง เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯ จัดจำหน่ายเครื่องมือชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เช่น Makita, Mikasa, Airman, ENDO, EMIC และอีกหลากหลายยี่ห้อ เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่แปลภาษา ไทย – ญี่ปุ่น แปลเอกสาร ภาษาไทย – ญี่ปุ่น ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร อัตรา 1 เงินเดือน ตามประสบการณ์ สวัสดิการ -เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท -โบนัสประจำปี -ค่าเบี้ยเลี้ยง -ค่ายานพาหนะ -ค่าน้ำมัน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศีกษาระดับปริญญาตรี มีปร…ะสบการณ์ในการแปลเอกสาร 2. สามารถพิมพ์ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง 3. สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 4. มีทักษะในการใช้งาน Microsoft Office – Word, Excel สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ วิธีการรับสมัครงาน -สมัครผ่านเว็บไซด์ -ส่งใบสมัครทางอีเมล์ของบริษัท -สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท บริษัท ไทยเส็ง เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ติดต่อ : คุณฉัตรชัย 122/31 หมู่ทีี6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 20560 โทรศัพท์ :02-1362701-4 Fax : 02…

10 October 2015 | 10:47 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments