เจ้าหน้าที่แผนกป้องกันการสูญเสีย สาขาขอนแก่น

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่แผนกป้องกันการสูญเสีย สาขาขอนแก่น

ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น – ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนกป้องกันการสูญเสีย สาขาขอนแก่น รายละเอียดของงาน 1. ควบคุมดูแลการทำงานรักษาความปลอดภัยของ Sub contract 2. จัดการและอำนวยการ การแก้ไขปัญจราจรศูนย์ 3. จัดทำรายการตรวจเช็คอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 4. เป็นเจ้าหน้าที่ไฟร์แมนของศูนย์ 5. ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อัตรา 1 คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เพศชาย อายุ 28 -35 ปี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ…่อ 1700-1701 อีสต์วิลล์ -034-100888 ต่อ 1700-1701 ศาลายา ตะวันออก -038-361456 ต่อ 1700-1701 พัทยาเซ็นเตอร์ -033-003999 ต่อ 1700-1701 พัทยาบีช -033-003333 ต่อ 1700-1701 ชลบุรี -033-013-333ต่อ 1700-1701 ระยอง ตะวันออกเฉียงเหนือ -042-110555 ต่อ 1700-1701 อุดรธานี -045-950699 ต่อ 1700-1701 อุบลราชธานี -043-001000-9 ต่อ 1700-1701 ขอนแก่น เหนือ -053-999199 ต่อ 1700-1701 เชียงใหม่ แอร์พอร์ต -052-001777 ต่อ 1700-1701 เชียงใหม่ เฟสติวัล -052-020999 ต่อ 1700-1701 เชียงราย -055-000991-9…

12 January 2017 | 11:00 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments