เจ้าหน้าที่แผนกวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis Officer)

งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่แผนกวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis Officer)

Bangkok Expressway and Metro PCL – กรุงเทพฯ – Responsibilities วิเคราะห์และประเมินโครงการลงทุน (Project Analysis) ทั้งในด้าน Financial และ Non- Financial รวบรวม จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัท/บริษัทในเครือ และโครงการต่างๆ รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ จัดทำรายงาน และ Presentation นำเสนอผลการวิเคราะห์และประเมินโครงการลงทุน ต่อผู้บริหาร Qualifications เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-32 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้าน…การวิเคราะห์และประเมินโครงการลงทุน ทั้งในด้าน Financial และ Non- Financial หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ Financial Projection จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการใช้ Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ได้เป็นอย่างดี มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะทางด้านการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม SALARY Salary negotiable SKILLS REQUIRED Languages: English – good Finance: Finance SKILLS PREFERRED Business: Negotiation IT: Microsoft Office…

20 October 2016 | 7:30 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments