เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์และสื่อสารภายใน

งาน หางาน เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์และสื่อสารภายใน

Grand Unity Development Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – Responsibilities วางแผนการจัดกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อเพิ่มระดับความสุขของพนักงานในองค์กร สื่อสารข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และบทความผ่านช่องทางต่างๆ รวบรวมข้อมูลปัญหาของพนักงาน หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา หาแนวทางหรือนวัตกรรมใหม่ๆในการจัดกิจกรรมและการสื่อสารในองค์กร งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย Qualifications สัญชาติไทย อายุระหว่าง 24 – 27 ปี วุฒิปริญญาตรีในด้านทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 2 ปี สา…มารถเป็นผู้นำกิจกรรมนันทนาการได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการทำงาน มีทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ (MS.PowerPoint, Adobe etc.) SALARY Salary negotiable SKILLS REQUIRED None SKILLS PREFERRED Design & Creative: Creative Presentation General Skills: Outgoing Personality General Skills: Energetic General Skills: Leadership Skill General Skills: Good Communication Skills General Skills: Enthusiastic EDUCATION PREFERRED คณะพัฒนาทรัพยากร มนุษย…

2 December 2016 | 8:47 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments