เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ประจำโรงงานโคราช)

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ประจำโรงงานโคราช)

Cargill Meats (Thailand) Limited – จังหวัดสระบุรี – RESPONSIBILITIES งานสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน งานสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และงานกิจกรรมพนักงาน งานแรงงานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ แรงงานเด็ก แรงงานคนพิการ งานที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน งานสอบสวนพนักงานที่กระทำความผิดตามกฎระเบียบข้อบังคับพนักงาน งานความปลอดภัยภายในและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย QUALIFICATIONS วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถดูแลการจัดการงานสวัสดิการ งานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน แรงงานสัมพันธ์และกิจกรรมพนักงาน ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ ใช้งาน Computer (Microsoft word Excel Power point) มีความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ ประเภทธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ บริหารทรัพยากรบุคคล SKILLS PREFERRED Business: Human Resource Management Business: Corporate Law Languages: English- good IT: Microsoft Office General Skills: …

17 May 2017 | 7:40 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments