เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส Safe Migration: Rights for People on the Move , เจ้าหน้าที่โครงการ Safe Migration: Rights for People on the Move

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส Safe Migration: Rights for People on the Move , เจ้าหน้าที่โครงการ Safe Migration: Rights for People on the Move

จังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงราย – . Contact : About Us เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า Contact Us Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310…กการทำงานและทางเพศ อาทิ เช่น การจัดอบรมแก่เด็กและเยาวชนอพยพ ในประเด็นสิทธิเด็ก อันตรายของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การค้ามนุษย์ วิธีในป้องกันตนเอง วิธีการเดินทางอย่างปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็ก และเยาวชน มูลนิธิยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทั้งรัฐ เอกชน และองค์กรภาคธุรกิจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก และปกป้องคุ้มครองเด็ก หน้าที่และความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้ประสานงานโครงการ และทีมงานมูลนิธิในการออกแบบ วางแผนและดำเนินกิจกรรม Safe Migration: Rights of people on the…

29 May 2018 | 5:58 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

Comments

comments