เจ้าหน้าที่โครงการ เจ้าหน้าบัญชีและการเงิน

งาน งานว่าง เจ้าหน้าที่โครงการ เจ้าหน้าบัญชีและการเงิน

ไทย – ะภาคีเครือข่าย เพื่อดำเนินกิจกรรมและโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ลงพื้นที่ติดตามงานที่มูลนิธิฯ ดำเนินการอยู่ ได้แก่ พื้นที่โรงเรียนโครงการ และอุทยานแห่งชาติ ใน จ.เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมด้านจิตสำนึกกับเด็ก และเยาวชนในโครงการมูลนิธิฯ จัดทำเอกสารขออนุมัติ เขียนรายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำ Presentation และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ สามารถออกแบบในการนำเสนอผลงานได้ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาปริญญาตรี เพศชาย / หญิง…จหลักการบัญชีอย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Office และ SAP สามารถทำงานล่วงเวลา และสามารถเดินทางค้างคืนต่างจังหวัดได้ ตระหนักในความสำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…

28 July 2017 | 7:19 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments