เจ้าหน้าที่โฟร์แมน

หางาน งานว่าง เจ้าหน้าที่โฟร์แมน

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ – 8. งานฌาปนกิจ 9. งานมงคลสมรส 10. งานอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจย์ 11. งานวันเกิด 12. ค่าโทรศัพท์ 13. ลาเพื่อสอบในการศึกษาต่อ 14. กิจกรรมนันทนาการ 15. การปรับเงินเดือนประจำปีและโบนัส 16. เบี้ยเลี้ยง/ค่าใช้จ่าย 17. ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี 18. เยี่ยมพนักงานที่ประสบอันตราย/เจ็บป่วย 19. ตรวจสุขภาพประจำปี 20. กองทุนเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โฟร์แมน รายละเอียดของงาน – ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร สาธารณูปโภค ทั้งโครงการและงานสถาปัตยกรรม รวมทั้งงาน วิศวกรรมประกอบอาคาร – ศึกษ…าและตรวจแบบทุกระบบ ให้ถูกต้องสอดคล้องกัน – ตรวจสอบ Shop drawing ที่ผู้รับเหมานำส่งและส่งให้วิศวกร อนุมัติดำเนินการ – ตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างให้ถูกต้องตามรายการประกอบแบบหรือตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติไว้ – รับและตรวจผลงานผู้รับเหมาให้ถูกต้องก่อนส่งเบิกงวดงาน – ตรวจรับห้องจากผู้รับเหมาและแก้ไขงานต่างๆ – ส่งมอบห้องกับลูกค้า – รับเรื่องแจ้งห้องจากผู้ซื้อ – การตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ – การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – การทำรายงานประจำวัน , สัปดาห์ , เดือน สถานที่ปฏิบัติงาน เดอะริชวิลล์รา…

26 December 2016 | 11:47 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments