เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์อาวุโส (ชุมพร)

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์อาวุโส (ชุมพร)

วิจิตรภัณฑ์ กรุ๊ป – ตำบลท่าแซะ, อำเภอท่าแซะ, จังหวัดชุมพร – วิจิตรภัณฑ์ กรุ๊ป บริษัทในกลุ่ม วิจิตรภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจน้ำมันปาล์ม และธุรกิจด้านพลังงาน ธุรกิจก่อสร้าง ; บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2501 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,300,000,000 บาท บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างทางหลวง สะพาน ทางแยกต่างระดับ ทางด่วน สนามบิน งานชลประทาน งานระบบบำบัดน้ำเสีย และงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ธุรกิจน้ำมันปาล์ม; บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด(มหาชน) และ บริษัท…,Logistics & Supply Chain ,บริหารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. • มีความสามารถและประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์ 4. • มีความเข้าใจในระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 5. • มีความรู้ความสามารถในการจัดการ พัฒนา และปรับปรุงระบบงาน ให้มีประสิทธิภาพ 6. • มีความสามารถในการสื่อสาร, มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และประสานงาน ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้เป็น อย่างดี สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าแซะ จังหวัด : ชุมพร วิธีการรับสมัครงาน : สำนักงานใหญ่ : 2044 อา…

21 May 2017 | 6:37 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments