เจ้าหน้าที่ งานวิศวกรรมโครงการ

สมัครงาน งาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ งานวิศวกรรมโครงการ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – กรุงเทพฯ – . การประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันชีวิต 9. เครื่องแบบพนักงาน 5 ชุด 10.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี 11.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12.ส่วนลดบัตรโดยสาร MRT ครึ่งราคา 13.Fitness 14.รถรับส่งพนักงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22-30 ปี 2. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน งานเอกสาร 1-5 ปี 4. มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี 5. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Excel และ Microsoft…ินสายแรกของประเทศไทยที่ได้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยมีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร รวม 18 สถานี บริษัทมีรายได้จากจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งรายได้จากการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตลอดอายุสัมปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572 บริษัทได้รับการรับร…

22 May 2017 | 7:23 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments