เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ / เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ / เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน

สวนหลวง, กรุงเทพฯ – กลุ่มบริษัท บ๊กสตีลฯ เป็นกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมเหล็กเป็นกลุ่มผู้ผลิต และจำหน่ายเหล็กครบวงจร สวัสดิการ – ปรับเงินเดือนประจำปี – โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) – ประกันชีวิตกลุ่ม – อบรม /สัมมนา – ประกันสังคม – ค่าล่วงเวลา – ค่ากะ – เสื้อฟอร์ม – สังสรรค์ประจำปี ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ / เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน รายละเอียดของงาน เจ้าหน้าที่ จป. === ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (รวมทั้งงานทางด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง) ตามที่กฎหมายกำหนดและให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เจ้าหน้าท…ี่อนุรักษ์พลังงาน ===ดูแลจัดการระบบไฟฟ้า / พัฒนา / หาแนวทางในการใช้พลังงานภายในโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1/1 ตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี การศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ประสบการณ์ในงาน 1-3 ปี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้รับผิดชอบพลังงาน (ผชร) หรือเทียบเท่า ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ จป. มีใบ จป.วิชาชีพ มีความมุ่งมั่น อด…

15 July 2016 | 10:18 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments