เจ้าหน้าที่ Call center (ประจำตึก พหลโยธินเพลส)

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ Call center (ประจำตึก พหลโยธินเพลส)

บริษัท โกลบอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ( มหาชน ) – กรุงเทพฯ – ิจของ ACAP ซึ่งให้บริการในด้าน เกี่ยวกับการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ ประวัติความเป็นมาของบริษัท ชื่อบริษัท บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ซอยลาดพร้าว 101/3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2547 ผู้ถือหุ้นหลัก บริษัท เอเซีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ บริหารและจัดการเก็บหนี้ และให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ลูกค้า ประเภทงานบริการ • บริการงานลูกค้าสัมพันธ์ • บริการงาน…ขายทางโทรศัพท์ • บริการบริหารช่องทางการขาย • บริการตัวแทนบริหารและจัดเก็บหนี้ • บริการบริหารจัดการและรับซื้อบัญชีลูกหนี้ • บริการที่ปรึกษาทางด้านการเงินสำหรับธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ทุนจดทะเบียนบริษัท 10,000,000 บาท เจ้าหน้าที่ Call center (ประจำตึก พหลโยธินเพลส) -Call center ประสานงานกับช่าง ติดตั้ง Internet อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : 12,000บาท + OT + Incentive สวัสดิการ : – เงินเดือน – ประกันสังคม – ประกันสุขภาพ – โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ) – กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) – ห…

19 September 2018 | 7:58 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments