เจ้าหน้าที่ CSR (Corporate Social Responsibility)

รับสมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ CSR (Corporate Social Responsibility)

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด – กรุงเทพฯ – านขับรถมืออาชีพปัจจุบันมีพนักงานขับรถมากกว่า 300 คน ธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ได้แก่ Ford, Isuzu, Lexus, Mazda และศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสอง กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจสู่ความเป็นสากล ภายใต้ระบบการบริหารจัดการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน อาทิ KPI, BSC, Competency, Career Path, Succession Planning, Work Standard, ISO, Quality System, TRG Work Improvement, Internal Audit เป็นต้น บริษัทพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อเติบโตไปกับเรา สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www….thairunggroup.co.th เจ้าหน้าที่ CSR (Corporate Social Responsibility) – ดูแลการจัดกิจกรรม CSR ตามนโยบายของกลุ่มบริษัท – ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินโครงการ และสรุปข้อมูลการทำโครงการ CSR – ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน เพื่อดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ – ประชาสัมพันธ์ให้โครงการทั้งภายนอกและภายใน อัตรา : 1 อัตรา ** ด่วนมาก* เงินเดือน : 30,000-40,000 สวัสดิการ : สวัสดิการสำหรับพนักงานประจำ 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.ชุดเครื่องแบบ 3.ประกันสุขภาพ 4.การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 5.โบนัส…

25 July 2017 | 6:15 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments