เจ้าหน้าที่ ISO (ประจำฉะเชิงเทรา)

รับสมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ ISO (ประจำฉะเชิงเทรา)

จังหวัดฉะเชิงเทรา – ัวหน้ากลุ่มขึ้นไป) ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถตู้รับ – ส่งเส้นบางนา – ตราด จากโฮมโปรกิ่งแก้วมาบริษัท (เฉพาะสาขาฉะเชิงเทรา) มีรถยนต์ให้ใช้ในงาน (เฉพาะตำแหน่งตัวแทนขาย) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ ISO (ประจำฉะเชิงเทรา) รายละเอียดของงาน – รับผิดชอบงานISO เช่น การออกเอกสารรับรอง ,การตรวจสอบการปฎิบัติตามกฎ,การเตรียมเอกสารเพื่อส่งตรวจสอบการรับรองผลิตภัณฑ์ -รับผิดชอบงาน BOI เช่น การยกเว้นภาษีการนำเข้าวัตถุดิบ เป็นต้น -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตส…าหกรรมเวลโกรว์ บางนา-ตราด กม.36.5 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ไม่จำกัดอายุ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีประสบการณ์งานควบคุมเอกสาร ISO 9001,ISO 14001 และGMP มีประสบการณ์งาน BOI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการใช้งานคอมพิวตอร์ โปรแกรม Ms.Office เป็นอย่างดี วิธีการสมัคร สนใจสมัครด้วยตนเอง (ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1 ใบ) สมัครผ่าน E-mail ตามรายละเอียดในแต่ละ…

1 March 2017 | 11:46 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments