เจ้าหน้าที่ IT Supports ด่วน พัทยา เทพประสิทธิ์หัวหน้าแผนกสาธารณูปโภค

สมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ IT Supports ด่วน พัทยา เทพประสิทธิ์หัวหน้าแผนกสาธารณูปโภค

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – เจ้าหน้าที่ IT Supports ด่วน! พัทยา เทพประสิทธิ์ เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและการตกลง รายละเอียดงาน 1.ดูแล และปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิรฟ์เวอร์ รวมถึงอุปกรณ์ ต่างๆของคอมพิวเตอร์ สำรองข้อมูล อีเมล์ ตลอดจนการตั้งค่าใช้งานต่างๆ 2.ให้คำแนะนำการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกับ User โครงสร้างพื้นฐานของโรงละครให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา 3.ควบคุมงานผู้รับเหมา และส่วนที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ใช้พัสดุให้มีประสิทธิภาพ 4.ปฏิบัติมาตรฐานความปลอดภัยซ…หรับสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี) คุณสมบัติผู้สมัคร (Candidate Requirements) ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครงาน ( Contact ) อายุ Age Range : 20…

25 September 2016 | 7:58 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments