เจ้าหน้าที่ LOGISTIC- Customer Service ปฏิบัติงานนิคมอีสเทิรนซีบอร์ด ต.ปลวกแดง จ.ระยอง

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ LOGISTIC- Customer Service ปฏิบัติงานนิคมอีสเทิรนซีบอร์ด ต.ปลวกแดง จ.ระยอง

บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด – จังหวัดระยอง – ่างๆดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ LOGISTIC- Customer Service ปฏิบัติงานนิคมอีสเทิรนซีบอร์ด ต.ปลวกแดง จ.ระยอง • เป็น partner กับลูกค้าคอยดูแลการข่นส่งให้เป็นไปตามแผน • คอยประสานงานกับแผนกขนส่งและฝ่ายงานเอกสาร • ให้ข้อมูลและ update สถานะสินค้าให้แก่ลูกค้า • ปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีเกิดปัญหากับสินค้า • รับผิดชอบงานเอกสารด้าน Customer Service อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : 15000 สวัสดิการ : – คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22…-30 ปี 2. การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหาร การจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้ดี 4. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี หรือมีความรู้ในภาษาที่ 3 เพิ่มจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นในการทำงาน มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา หมายเหตุ : สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานนิคมอีสเทิรนซีบอร์ด ต.ปลวกแดง จ.ระยอง จังหวัด : ระยอง วิธีการรับสมัคร…

15 July 2017 | 10:53 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments