เจ้าหน้าที่ Online Marking (กรุงเทพ)

งาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ Online Marking (กรุงเทพ)

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท คิว คอมแพค จำกัด บริษัท คิว คอมแพค จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านบริการให้คำปรึกษาด้านระบบคุณภาพ จดทะเบียนที่ปรึกษา AAA ลำดับที่ 2919 โดยมีงานบริการด้านต่างๆที่ครอบคลุมความต้องการในปัจจุบันได้แก่ – บริการคำปรึกษาระบบคุณภาพ TS16949 ISO14000 ISO18000 ISO9000 ISO17025 BRC HACCP GMP – บริการฝึกอบรมภายในองค์กร (IN-HOUSE TRAINING) – บริการขออนุญาตต่างๆกับหน่วยงานราชการเช่น ใบ รง.2 ใบ รง.4 ใบ อ.2 ใบ อ.17 ใบ สบ.5 รวมถึงบริการด้านออกแบบโรงงานให้ถูกต้องตามหลักการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ…์ การตลาด โดยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลักทั้ง นักศึกษา, อาจารย์ รวมทั้งผู้ประกอบการ จึงเป็นที่ไว้วางใจในการรับงานโครงการจากภาครัฐหลายหน่วยงานเช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมจังหวัด และสถาบันอาหารเป็นต้น เรามาจากสิ่งที่เชื่อ “ระบบงานที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาทุกอย่างได้” “Quality System Improve Everything” เจ้าหน้าที่ Online Marking (กรุงเทพ) -จัดทำและดูแล Social Media สื่อการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ เช่น Facebook,Youtube, Line -ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่และและเพื่อภ…

27 June 2017 | 6:40 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments