เจ้าหน้าที่ Q.C & LAB(ประจำโรงงานสมุทรสาคร) ด่วน

หางาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ Q.C & LAB(ประจำโรงงานสมุทรสาคร) ด่วน

จังหวัดสมุทรสาคร – กระบวนการ ทำงาน เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สวัสดิการ – โบนัสประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันชีวิต – ประกันอุบัติเหตุ – เงินขวัญกำลังใจ( ค่าคลอดบุตร งานมงคลสมรส) – เงินช่วยเหลืองานมรณะกรรมของตนเองและครอบครัว – ชุดยูนิฟอร์ม – เบี้ยขยัน – สำนักงานใหญ่ ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ – โรงงาน ทำงานวันจันทร์-เสาร์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Q.C & LAB(ประจำโรงงานสมุทรสาคร) ด่วน รายละเอียดของงาน 1.ตรวสอบคุณภาพสินค้า / ตัวอย่าง…สินค้า 2.วิเคราะห์สารเคมีในห้องปฏิบัติการ 3. จัดเตรียมตัวอย่าง – ทดลองผลิตภัณฑ์ 4.จัดทำรายงานด้านคุณภาพ 5.สอบเทียบเครื่องมือวัด 6. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป จบปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมีหรือวิศวกรรมเคมี มีความรู้ในการใช้เครื่องมือวัด ต่างๆ ในห้องปฎิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับพื้นฐาน มีความรู้ด้านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ สา…

11 August 2018 | 10:20 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments