เจ้าหน้าที่ QA งานเชื่อม (ประจำโรงงาน ฉะเชิงเทรา) ด่วน

รับสมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ QA งานเชื่อม (ประจำโรงงาน ฉะเชิงเทรา) ด่วน

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) – จังหวัดฉะเชิงเทรา – บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) บริษัท ออลล่า จำกัด ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 25 ปี เป็นผู้ออกแบบ ผลิตประกอบและติดตั้ง อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าชั้นนำประกอบด้วย รอก/เครน ประตูอุตสาหกรรม สะพานยกระดับ ม่านพลาสติก เพื่องานอุตสาหกรรมตลอดจนงานบริการต่างๆ บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งมีตำแหน่งงานว่างดังนี้ เจ้าหน้าที่ QA งานเชื่อม (ประจำโรงงาน ฉะเชิงเทรา) ด่วน! -ตรวจติดตามงานเชื่อมและสี ของเครนให้เป็นไปตามมาตรฐาน -ตรวจงานทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกำหนด -ควบคุมดูแลการปฏิบัติงา…นของผู้ใต้บังคับบัญชา(ฝ่ายผลิต) -วางแผนการจัดการงาน -ถอดแบบเพื่อถ่ายทอดงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา(ฝ่ายผลิต) ให้เข้าใจ อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ (1) สำนักงานอ่อนนุชปฎิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ , โรงงานฉะเชิงเทรา ปฏิบัติงาน จันทร์ – เสาร์ (2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (3) เบี้ยขยัน 500 – 900 บาท (4) โบนัส ปีละ 2 ครั้ง (ธันวาคม และ เมษายน) (5) เบี้ยเลี้ยง กรณีออกทำงานต่างจังหวัด (6) วันหยุดพักผ่อนประจำปี ( เพิ่มขึ้นตามอายุงาน ) (4) ประกันชีวิตพร้อมค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ (100,000…

8 January 2016 | 6:44 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments