เจ้าหน้าที่ QC & LAB

งาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ QC & LAB

จังหวัดสมุทรสาคร – วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด ที่อยู่/ที่ตั้ง :: 77/113 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 27 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ผลิตภัณฑ์หลัก :: ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ โทรศัพท์ :: 0-2440-0809 โทรสาร :: 0-2440-0830 Website :: E-mail :: ข้อมูลบริษัท :: ธุรกิจของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2529 ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐานหลัก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธุรกิจของเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสายธุรกิจประกอบด้วย สายธุรกิจเคมีภัณฑ…ิง อายุ :: 22-35 ปี ประภทการจ้าง :: งานประจำ (รายเดือน) อัตราค่าจ้าง :: ไม่ระบุ/ตามตกลง ระยะเวลาการประกาศ :: รับสมัครงาน : 7 ต.ค. 59 – 31 ม.ค. 60 สวัสดิการ :: ตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะ ชุดทำงาน เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ ค่าสมรส เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา โบนัส ประกันสังคม การฝึกอบรม ประกันชีวิต กีฬาสี อื่นๆ : ตามระเบียบบริษัท…

9 October 2016 | 7:00 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments