เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครฯพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา

หางาน งานใหม่ เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครฯพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือส…นวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 ไม่จำกัดวุฒิ 2 ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนได้ 3 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 7 คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 ไม่จำกัดวุฒิ 2 ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนได้ 3 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น วันที่เปิดรับสมัคร : 14 – 22 ธันวาคม 2559 รายละเอียด…

8 December 2016 | 1:51 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments